Πως βγήκε η έκφραση: Σπάζω τον πάγο - Break the ice

Κατηγορία: Aht News
Εμφανίσεις: 277

   
Στο παρελθόν, όταν οι οδικές μεταφορές δεν ήταν ανεπτυγμένες, τα πλοία ήταν το μοναδικό μέσο μεταφοράς για το εμπόριο.


 Μερικές φορές, τα πλοία κολλούσαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα λόγω του σχηματισμού πάγου στη θάλασσα.
Η χώρα υποδοχής έστελνε μικρά πλοία να "σπάσουν τον πάγο" για να ανοίξουν το δρόμο στα εμπορικά πλοία.


Αυτή η χειρονομία έδειχνε υπαγωγή και κατανόηση μεταξύ δύο εδαφών.


Ο λαός σιγά σιγά έδωσε και μεταφορική έννοια στην έκφραση!


 

  • Break the ice: To break off a conflict or commence a friendship.
  •  Σπάζω τον πάγο: Διακόπτω μια σύγκρουση ή αρχίζω μια φιλία


 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

  • Introduction
  • Latest work
  • Contact Us
  • About us